Výroční členská schůze České geotechnické společnosti ČSSI 1
6. mezinárodní seminář Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století 2
Tlaky na plášti svisle zatížené piloty, samosvorné účinky nosné vrstvy 3
Dopisy čtenářů, K článku ze Zakládání 2/2000 – Vlastějovice, zajištění stability skalního masivu 4
Přestavba a dostavba komplexu Slovanský dům v Praze 5
Pažení stavební jámy pro multifunkční objekt Flóra 6
Zakládání haly lakovny závodu Škoda Auto v Kvasinách 7
Nová administrativní budova na Sokolovské ulici v Praze 8
Založení budovy Parkingu C na letišti Ruzyně 9
Metrem na severní město 10
Modelová analýza nadměrných deformací tunelu Mrázovka v oblasti severního portálu 11
Nový kolektor v centru Prahy 12
Mikrozáporové pažení a trysková injektáž pro kolektor v centru Prahy 13
Zmrazování zemin v praxi 14
Kam na konference v roce 2001 15
Několik statistických údajů o Zakladani staveb, d. o. o. 16