Pražské geotechnické dny

2

MOSTY 2001 -
6. mezinárodní sympozium

3

10 let betonárny STAPPA MIX 

4

Současný stav a trendy v technice provádění zemních a horninových kotev  

6

Fotoreportáž ze světové výstavy stavebních strojů BAUMA 2001

9

Hong Kong a Peking – stavby speciálního zakládání a pozemního stavitelství

10
Předávání staveb z hlediska geodetické praxe 14
Zakládání na pilotách: ocel nahrazuje beton 18
Výplňová hmota podzemních těsnicích stěn Sekofix 21
Situace na trhu bentonitů pro účely speciálního zakládání 22
Charles Square Center – pažení stavební jámy a založení objektu 22

Výstavba nových supermarketů – zakládání na pilotách

24
Oprava malé plavební komory vodního díla Střekov v Ústí nad Labem 26
Založení estakády SO 204 na přeložce silnice 1/17, I. etapa Chomutov–Křimov 28
Asanace skládky Chabařovice 30
Fotoreportáž z pokračujících prací výstavby trasy IV. C pražského metra 33