Další dvě evropské normy pro provádění speciálních geotechnických prací jsou připraveny k vydání 1
Piloty zhotovené průběžným šnekem v Praze Michli 2
Rekonstrukce a dostavba budovy Pražské Plynárenské a.s. 3
Sovovy mlýny 4
Shybka v Ústí nad Labem 5
Jez v Dobřichovicích 6
Philips v Hranicích na Moravě - Založení hal na pilotách 7
Z Bosny a Hercegoviny: "Jímky pro opravu mostu přes řeku Sávu dokončeny!" 8
Kolektor Vodičkova 9
Některé poznatky z numerického modelování zatěžovacích zkoušek pilot 10
Vibrované štěrkové a betonové piloty a dynamické zhutňování 11