Založení slínkového sila 40 000 t v závodě Mokrá u Brna 1
Konference „Zakládání staveb – Brno 1998“ 2
Nedustruktivní zkoušky integrity pilot 3
Sanace Karolina Ostrava 4
I přistávací plochu letiště lze založit na pilotách 5
Oprava povodňových škod na silnici II./309 Šediviny - Hluky 6
Dojmy na tranzitním plynovodu Dn 1400 7
Konference mechaniky zemin a zakládání staveb Poreč 1998 8