Zakládání staveb, a. s. - Profil společnosti class=" view- no-layout no-task ltr">

Profil společnosti Zakládání staveb, a. s.

Zakládání staveb, a. s., je společností s dlouholetou tradicí a zkušeností v oboru speciálního zakládání pro průmyslové, dopravní, bytové a vodohospodářské stavby. Významnou součástí jsou též akce týkající se životního prostředí včetně sanací sesuvných území.

Celé uvedené spektrum má však sjednocují prvek, vždy se jedná o stavby v kontaktu s geotechnickým prostředím - zeminou či horninou. Dle způsobu založení stavby, podchycení stávajícího objektu či zajištění stavební jámy nebo výrubu podzemního díla je pak vhodné zvolit některou z technologií speciálního zakládání.
Jelikož nejsou tyto podzemní konstrukce ve většině případů přístupné pro vizuální posouzení, jsou technologické postupy během provádění průběžně monitorovány nezávislými měřicími systémy a dokumentovány na protokolech skutečného provedení. K tomu zavazuje společnost Zakládání staveb, a. s., mimo jiné skutečnost, že má zaveden integrovaný systém řízení a je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a dle OHSAS 18001:2008 a je držitelem certifikátu způsobilosti pro provádění všech uvedených metod speciálního zakládání.
Zakládání staveb, a. s., realizuje díla v nejobtížnějších geotechnických podmínkách, je schopno pro zákazníka provést spodní část stavby jako celek, tj. včetně zemních prací a železobetonových podzemních konstrukcí s garancí vodotěsnosti.

Vstřícný individuální přístup k náročným zákazníkům, vypracování studií založení či realizační dokumentace, která zajistí dosažení nejvyšší kvality a bezpečnosti řešení problému za odpovídající cenu, jsou díky profesionalitě našich pracovníků samozřejmostí. Zakládání staveb, a. s., je Váš spolehlivý partner v oboru speciálního zakládání.

Ing. Milan Král
předseda představenstva Zakládání staveb, a. s.

 

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

class="site view- no-layout no-task ">