Politika Integrovaného systému řízení (IMS)

Obrázek #1Jsme stavební podnik úzce specializovaný na metody speciálního zakládání staveb. V tomto oboru musíme dosáhnout konkurenceschopnosti našich prací na trhu v Evropě. Máme zaveden systém řízení IMS a jsme držiteli certifikátů QMS - řízení jakosti, EMS - řízení ochrany životního prostředí a BOZP - řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Svoji konkurenceschopnost na trhu stavebních prací dokazujeme obhájením certifikace naší společnosti při každoročních dozorových auditech certifikačního orgánu.
Obrázek #2


Naším úkolem je neustále a průběžně zlepšovat systém řízení naší práce, jednání se zákazníky a výkonnost i spolehlivost procesů na stavbách s ohledem na ochranu životního prostředí a prevenci rizik.
Obrázek #3


Společnost je zaměřena na program udržitelného rozvoje ve stavebnictví využíváním náhradních surovin (popílek, struska, křemičité úlety), řešením a realizací dekontaminace znečištěných území a úpravou i zástavbou dříve využívaných pozemků. Spokojenost zákazníka je zárukou zajištění práce v následných obdobích. Proto je třeba vytvářet stabilní a funkční partnerské vztahy.
Obrázek #4


Nejschůdnější cestou pro dosažení evropské úrovně v efektivitě a produktivitě je zajištění vysoké odborné úrovně našich pracovníků vedoucí k jejich spokojenosti a vytvoření pocitu jejich sounáležitosti ke společnosti. Naší činností trvale zasahujeme do práv a vlastnictví našich spoluobčanů. Proto musíme být dobře vybaveni znalostmi o platné legislativě a respektovat ji.
Obrázek #5


Naší činností vytváříme hodnoty pro naší i následující generaci. Životní prostředí ale bude využíváno stále. Proto k němu musíme být šetrní a dobře zvažovat účinky našich činnosti pro současnost a budoucnost.
Obrázek #6


Veškeré naše podnikatelské aktivity provádět způsobem, který chrání bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, obchodních partnerů a našeho okolí. Vylučovat nebo snižovat zbytečná a nepřijatelná rizika, volit optimální bezpečnostní opatření, pružně reagovat a přizpůsobovat se probíhajícím změnám vně i uvnitř společnosti.
Obrázek #7


Od nepaměti platí, že „Základ je grunt a jaký je grunt, taková bude i stavba“. Proto optimalizací a vhodnou kombinací speciálních technologií na našich hlubinných základových konstrukcích musíme vyhovět nejen požadavkům projektu, ale i překonat přírodní a civilizační vlivy, o kterých v době projektu nebyly žádné informace.
Obrázek #8


Politiku IMS lze realizovat a technickou úroveň společnosti lze zvyšovat pouze při její ekonomické prosperitě a dosažení potřebné ziskovosti.


V Praze dne 1. 11. 2008
Předseda představenstva ZS, a. s., Ing. Milan Král, v.r.
Představitel vedení IMS Ing. Jiří Mühl, v.r.