fbpx
Lávka Holešovice – Karlín přes ostrov Štvanice v Praze, práce speciálního zakládání

Lávka Holešovice – Karlín přes ostrov Štvanice v Praze, práce speciálního zakládání Nová lávka pro pěší a cyklisty spojí městské části Holešovice a Karlín a pomocí sjízdné rampy bude rovněž spojena s ostrovem Štvanice. Lávka přechází přes širokou levobřežní nesplavnou část Vltavy, ostrov Štvanici a pravobřežní plavební kanál a je v pořadí 18. pražským přemostěním řeky. Stavba lávky začala v prosinci 2021 a její dokončení se předpokládá na jaře 2023. Díky unikátnímu použití UHPFRC betonu (Ultra High-Performance Fibre Reinforced Concrete) bude mít velice subtilní, minimalistický vzhled. Zajímavostí konstrukce je zdvihací systém, který v případě povodní umožní zvednout lávku na holešovické opěře o cca 3,2 m. Společnost Zakládání staveb, a. s., byla na této technicky unikátní stavbě dodavatelem veškerých prací spojených se založením spodní stavby. Tu tvoří celkem šest pilířů (včetně pilíře rampy na Štvanici) a tři krajní opěry. Všechny pilíře, karlínská a štvanická opěra jsou založeny na velkoprůměrových vrtaných pilotách prof. 880 mm. Realizace pilot probíhala z plavidel z vodní hladiny i z pevného terénu. Holešovická opěra byla s ohledem na prostorové podmínky založena na mikropilotovém roštu.Vzhledem k nutnosti provádění trvalých základových konstrukcí v říčním korytě Vltavy nebo jeho bezprostřední blízkosti bylo v rámci stavby nutné realizovat mnoho dočasných konstrukcí spodní stavby lávky – těsněné jímky, kotvené záporové pažení a další. Rovněž bylo nutné vytvořit dočasné základové konstrukce pro podepření skruže nutné pro sestavení nosné konstrukce. Údaje o stavbě:Investor: Magistrát hlavního města PrahyAutor architektonického návrhu, DUSP, DVZ: AI Praha, s. r. o.,

Ing. arch. MgA. Petr Tej, Ph.D., Ing. arch. Marek Blank, Ing. Jan Mourek

(vítězové mezinárodní soutěže vypsané Magistrátem hl. m. Prahy)Generální zhotovitel: Skanska, a. s.Zhotovitel základových konstrukcí: Zakládání staveb, a. s.Projektant RDS: TOP CON SERVIS, s. r. o., HIP: Ing. Vít NajvárekProjektant dočasných základových konstrukcí: FG Consult, s. r. o.