Zakládání staveb, a. s. - TOP realizace - Zajištění stavební jámy administrativního a obchodní objektu Quadrio class=" view- no-layout no-task ltr">

TOP realizace - Zajištění stavební jámy administrativního a obchodní objektu Quadrio


Zajištění stavební jámy administrativního a obchodní objektu Quadrio v centru Prahy

Na jednom z nejcennějších pražských pozemků, ve Spálené ulici na Novém Městě, v bezprostředním sousedství bývalého obchodního domu Máj, vznikla novostavba objektu zvaného Quadrio. Zajištění hluboké stavební jámy pro tento objekt v husté okolní zástavbě a v bezprostředním kontaktu s konstrukcemi stanice metra Národní třída představovalo v mnoha ohledech velmi náročný úkol jak z hlediska projekčního, tak realizačního. Pažení stavební jámy bylo po celém obvodě navrženo pomocí kotvené vodotěsné převrtávané pilotové stěny, vrtané z úrovně předvýkopu, zajištěného do hloubky 5,5 m záporovým pažení. K podchycení stávajícího objektu OD MY a při dotěsnění styku pilotových stěn a eskalátorového tunelu metra byla použita trysková injektáž. Původní vzduchotechnickou šachtu metra bylo nutné převést nezávislým horizontálním kanálem, umístěným pod základovou deskou novostavby objektu do nové pozice s pažením stříkaným betonem, hřebíky a sítěmi KARI. Hloubka stavební jámy dosahovala 18–20 m, v místě VZT kanálu až 26 m od stávajícího terénu.

Výměry

Převrtávaná pilotová stěna, piloty prům. 880 mm (částečně 1180 mm): 5580 m
Kotvy dočasné pramencové: 4860 m
Stříkaný beton: 4819 m2
Ztužující věnec pilot: 175 m3
Trysková injektáž: 176 m
Železobetonové převázky: 300 m3
Mikropiloty 114/10: 208 m
Tyčové dočasné kotvy: 312 m
Kotevní trny 2x R 25: 1395 m
Zápory HEB 300: 148 m
Dřevěné pažiny: 1185 m2

Zákazník

Metrostav, a. s.

Investor

CPI Národní, s. r. o.

Cena

Rok

46,5 mil. Kč 2012–2014  • Vyhledávání referencí
  • Nosné technologie : Piloty,Kotvy,Vrtané zápory

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">