Zakládání staveb, a. s. - TOP realizace - Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − ražba hlavní trasy class=" view- no-layout no-task ltr">

TOP realizace - Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − ražba hlavní trasy


Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − ražba hlavní trasy

Práce v podzemí sestávaly především z těchto činností:

Zajištění ražby kaloty a boků výrubu kolektoru v nesoudržných zeminách (písky až hrubé štěrky) obálkou ze sloupů dovrchní tryskové injektáže (TI).

Zajištění ražby kaloty výrubu kolektoru ve skalních a poloskalních horninách pomocí dovrchního mikropilotového roštu. Ten byl tvořen ocelovými mikropilotami se vzájemnou osovou roztečí od 250 do 450 mm. Mikropiloty byly po celé délce injektovány cementovou směsí. Zajištění ražby bylo prováděno po úsecích s maximální délkou sanační obálky ze sloupů TI i mikropilotového roštu do 14,0 m. V nesoudržných jemnozrnných zeminách, kde by použití TI mohlo ohrozit funkci inž. sítí, byla použita chemická injektáž na bázi vodního skla a reaktivu.

Výměry

Trysková injektáž (M1) Ø 600 mm: 22 738 m
Vrty pro mikropiloty: 20 732 m
Vrty pro chemickou injektáž: 638 m

 

Zákazník

Sdružení Subterra, a. s., (Bezová 1658/1, Praha 4),
Metrostav, a. s., (Koželužská 2246, Praha 8)

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

130,3 mil. Kč 2004–2005  • Vyhledávání referencí
  • Nosné technologie : Trysková injektáž

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">