Zakládání staveb, a. s. - TOP realizace - Pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál Gaženica v Zadaru class=" view- no-layout no-task ltr">

TOP realizace - Pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál Gaženica v Zadaru


Pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál Gaženica v Zadaru

Společnost Zakládání staveb, a. s., a její organizační složka Záhřeb se podílely na realizaci v současnosti největšího projektu svého druhu na území Jadranské riviéry a celého Středomoří. Jednalo se o pilotové založení přístavních mol chorvatského trajektového přístavu v Zadaru. Přístaviště se skládají celkem ze čtyř mol a několika příbřežních přístavišť. Jednotlivá mola jsou založena na dvou až pěti řadách pilot. Na pilotách byl rovněž založen tzv. recirkulační kanál mezi volným mořem a bazénem rybářského přístavu. Celkem zde bylo realizováno 359 ks pilot průměru 1340 mm s rozšířenou patou na 1500 mm, vetknutou 3,0–4,5 m do zdravého skalního podloží. Práce z vodní hladiny byly mimořádně náročné, pro zhotovení pilot byly navíc stanove-ny přísné tolerance: výška hlavy ±5 cm, půdorysné umístění do 10 cm ve všech směrech od ideálního středu.

Výměry

Celkový počet pilot: 359 ks
Celková délka pilot: 6975 m
Průměrná délka piloty: 19,5 m (9,80–31,30 m)
Hmotnost uložené výztuže (včetně trvalé výpažnice): 2197 t
Objem uloženého betonu: 9855 m3

Zákazník

Strabag, d. o. o., Záhřeb, Chorvatsko

Investor

Lučka uprava Zadar (ředitelství přístavu Zadar)

Cena

Rok

3 314 405 EUR vč. DPH 2011–2012

  • Vyhledávání referencí
  • Nosné technologie : Piloty

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">