Zakládání staveb, a. s. - Rekonstrukce osobního přístavu Gruž v Dubrovníku class=" view- no-layout no-task ltr">

Rekonstrukce osobního přístavu Gruž v Dubrovníku


Rekonstrukce osobního přístavu Gruž v Dubrovníku

Společnost Zakládání staveb d. o. o. Zagreb realizovala pilotové založení pro rekonstrukci a dostavbu přístavních mol osobního přístavu Gruž v Dubrovniku. Založení bylo navrženo na pilotách o průměru 1500 mm s patou rozšířenou na 1800 mm, vetknutou na hloubku 4,5 m do skalního podlož. Celkem zde bylo provedeno 88 ks pilot délky od 11 do 29 m, průměrné délky 19 m. Pro zhotovení pilot byly stanoveny přísné tolerance: 20 mm půdorysně od ideálního středu piloty a s max. odklonem od svislice 1 : 75. Hmotnost strojního vybavení přesahovala 200 tun, tomu musel být podřízen i výběr vhodného pontonu, z něhož byly veškeré práce prováděny.

Výměry

Celkový počet pilot prům. 1500 mm: 88 ks
Celková délka pilot: 1673 m (312 m v podložním zdravém dolomitu)
Hmotnost uložené výztuže: 764 t
Délka trvalých pažnic: 1329 m
Beton: 3610 m3

Zákazník

Pomgrad Inženjering d. o. o. Split

Investor

Lučka uprava Dubrovnik (ředitelství přístavu Dubrovník)

Cena

Rok

587 435 EUR vč. DPH 2010–2011

 

 

  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Chorvatsko
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Piloty

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">