Zakládání staveb, a. s. - Královopolské tunely VMO v Brně, hloubené tunely před portálem Žabovřesky class=" view- no-layout no-task ltr">

Královopolské tunely VMO v Brně, hloubené tunely před portálem Žabovřesky


Královopolské tunely VMO v Brně, hloubené tunely před portálem Žabovřesky

V souvislosti s budováním Královopolského tunelu na žabovřeském předpolí portálu bylo třeba s pomocí technologií speciálního zakládání vybudovat nezbytné stavební konstrukce. Nejvýznamnější z nich představují hloubené úseky tunelových trub, pažené pilotovými stěnami, které jsou ve dvou úrovních rozepřeny ocelovými trubkami. Na hloubené úseky navazují na obou koncích portály – provizorní a definitivní – zhotovené technologií železobetonových podzemních stěn. Stavba tunelu, zasazená do hlubokého zářezu mezi stávající zástavbu si dále vyžádala rozsáhlá pilotové založení galerií, zárubních zdí a několika mostních objektů. Dále bylo v rámci pomocných opatření pro ražbu tunelu v úseku s nízkým nadložím provedeno 6 přepážek z pilotových stěn na každé tunelové troubě.

Výměry

Piloty prům. 900 mm – 452 ks, 5453 m
Piloty prům. 1200 mm – 696 ks, 7386 m
Piloty prům. 660 mm – 60 ks, 510 m
Piloty prům. 900 mm – 188 ks, 2828 m
Piloty prům. 1000 mm – 180 ks, 2867 m
Piloty prům. 800 mm, nearmované – 207 ks, 4765 m
Podzemní betonové armované stěny – 3570 m2
Stříkané betony – 5505 m2
Ocelové trubní rozpěry - 543 t
Zemní práce – 54 907 m3
Žlb. převázkové trámy – 569 m3

Zákazník

Sdružení firem: OHL ŽS, a. s.; Metrostav, a. s.; Subterra, a. s.

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Brno a Státní
fond dopravní infrastruktury

Cena

Rok

189,8 mil. Kč 2007–2010  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Piloty

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">