Zakládání staveb, a. s. - Tunely Blanka, stavba Špejchar–Pelc- Tyrolka, hloubený úsek na trojském břehu, stav. jámy 2, 3, 4, 7 class=" view- no-layout no-task ltr">

Tunely Blanka, stavba Špejchar–Pelc- Tyrolka, hloubený úsek na trojském břehu, stav. jámy 2, 3, 4, 7


Tunely Blanka, stavba Špejchar–Pelc- Tyrolka, hloubený úsek na trojském břehu, stav. jámy 2, 3, 4, 7

Na trojském břehu byly tunelové trouby budovány v otevřených stavebních jamách celkové délky přes 0,5 km. Stavební jámy byly paženy převážně podzemními železobetonovými stěnami do úrovně skalního podloží nebo štětovými stěnami a dotěsněny pomocí klasické injektáže nebo tryskové injektáže. Stěny byly kotveny v několika úrovních dočasnými kotvami. Ve spodních částech výkopu pod úrovní paty podzemních stěn (jáma č. 4, částečně i č. 2) bylo skalní podloží zajištěno pomocí ocelových sítí přichycených ocelovými trny s ochrannou vrstvou stříkaného betonu.

Výměry

Podzemní betonové armované stěny 600 mm: 3658 m2
6pramencové dočasné kotvy: 5453 m
Štětové stěny: 3270 m2
Trysková injektáž M2: 3581 m
Stříkané betony: 2569 m2

Zákazník

Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 – Smíchov

Investor

Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

168 mil. Kč 2006–2010  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Podzemní stěny

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">