Zakládání staveb, a. s. - Tunely Blanka, stavba Špejchar–Pelc- Tyrolka, hloubený úsek na trojském břehu, stavební jámy 1, 5, 6 class=" view- no-layout no-task ltr">

Tunely Blanka, stavba Špejchar–Pelc- Tyrolka, hloubený úsek na trojském břehu, stavební jámy 1, 5, 6


Tunely Blanka, stavba Špejchar–Pelc- Tyrolka, hloubený úsek na trojském břehu, stavební jámy 1, 5, 6

Na trojském břehu byly tunelové trouby budovány v otevřených stavebních jamách celkové délky přes 0,5 km. Stavební jámy byly paženy převážně železobetonovými podzemními stěnami do úrovně skalního podloží nebo štětovými stěnami a dotěsněny pomocí klasické injektáže nebo tryskové injektáže. Stěny byly kotveny v několika úrovních dočasnými kotvami. Ve spodních částech výkopu pod úrovní paty podzemních stěn bylo skalní podloží zajištěno pomocí ocelových sítí přichycených ocelovými trny s ochrannou vrstvou stříkaného betonu. Součástí dodávky prací bylo i zhotovení definitivní i dočasné protipovodňové stěny navazující na podzemní stěny v oblasti portálu.

Výměry

Podzemní betonové armované stěny 600 mm: 1173 m2
Podzemní betonové armované stěny 800 mm: 2255 m2
4 a 6pramencové dočasné kotvy pro podzemní
a štětové stěny: 3852 m
Štětové stěny: 248 m2
Zajištění portálu mikropilotami: 396 m
Stříkané betony: 2996 m3
Trysková injektáž: 130 m
Kotevní trny: 6271 ks

Zákazník

Metrostav a. s., Koželužská 2246, Praha 8-Libeň,
Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 – Smíchov

Investor

Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

86,1 mil. Kč 2007–2010  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Podzemní stěny

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">