Zakládání staveb, a. s. - Zajištění stavebních jam pro jižní portály tunelu Mrázovka class=" view- no-layout no-task ltr">

Zajištění stavebních jam pro jižní portály tunelu Mrázovka


Zajištění stavebních jam pro jižní portály tunelu Mrázovka

Jihozápadní a jihovýchodní portály tunelu Mrázovka jsou situovány v hlubokých svahových odřezech, které byly stabilizovány mikrozáporovými stěnami, kotvenými v několika úrovních trvalými i dočasnými pramencovými kotvami. Odřez svahu byl odvodněn drény, povrchově zpevněn a ochráněn stříkaným betonem vyztuženým svařovanými sítěmi.


Výměry

Kotvy trvalé a dočasné: 5144 m
Mikrozápory 108/16: 6411 m
Žlb. převázky: 241 m
Ocelové konstrukce: 18,5 t
Žlb. opěrná zeď Radlické ulice: 1000 m3
Zemní práce: 14 926 m

Zákazník

Subterra, a. s., Bezová 1658/1, Praha 4-Braník

Investor

Hlavní Město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

67,63 mil. Kč 1999–2004  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Mikropiloty,Kotvy

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">