Zakládání staveb, a. s. - Metro IV. C1 — břehové jímky pro zatažení tubusů metra na trojské a holešovické straně class=" view- no-layout no-task ltr">

Metro IV. C1 — břehové jímky pro zatažení tubusů metra na trojské a holešovické straně


Metro IV. C1 — břehové jímky pro zatažení tubusů metra na trojské a holešovické straně

Břehové jímky uzavíraly proti řece stavební jámu hloubených tunelů na holešovické straně a suchý dok na trojské straně. Na trojské straně byla dělicí stěna suchého doku od toku Vltavy provedena kombinací podzemních stěn a štětovnic, osazených do předhloubené rýhy vyplněné jílocementovou směsí. Suchý dok v této fázi výstavby sloužil pro betonáž obou traťových tubusů metra a štětová dělicí stěna musela být demontovatelná; po vysunutí prvního tubusu na místo byla znovu zkompletována. Podobným způsobem jako v Tróji byla řešena i jímka v Holešovicích. Břehové jímky byly zpevněny jednak vnějším obsypem, jednak šikmými výztuhami a vzpěrami.

Výměry

Násyp náplavky, těžba, zásypy: 12 879 m3
Podzemní stěna tl. 60 cm: 2267m2
Podzemní stěna těsnicí tl. 60 cm + AZ 26 + J/c: 586 m2
Kotvy dočasné 2pramencové: 144 m
Kotvy dočasné 6pramencové: 455 m
Ocelové rozpěry: 75 t
Zajištění břehů štětovnicemi: 368 m2
Osazení štětovnic do betonu: 261 m2
Demolice a řezání štětovnic
Poražení jímek, zpětná montáž štětovnic, těsnění
Mikropiloty 108/16 a 70/12: 180

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8-Libeň

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.,
Sokolovská 217/42, Praha 9

Cena

Rok

46,2 mil Kč 2001–2004  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Podzemní stěny,Kotvy

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">