Zakládání staveb, a. s. - Hloubený tunel na silničním obchvatu Jihlavy class=" view- no-layout no-task ltr">

Hloubený tunel na silničním obchvatu Jihlavy


Hloubený tunel na silničním obchvatu Jihlavy

Hloubený tunel délky 304 m na velkokapacitní silnici I/38 D1, Jihlava–Znojmo–Vídeň byl vybudován u nás netradičním způsobem – metodou „cut and cover“. V hluboce a silně zvětralých rulových horninách byly jako stěny tunelu vybudovány podzemní stěny tl. 800 mm, které jsou v úrovni koruny propojeny plochou železobetonovou klenbou. Rýhy pro podzemní stěny byly hloubeny z předvýkopu v úrovni kaloty tunelu. Svahy předvýkopu byly zajištěny hřebíkováním a stříkaným betonem. Hornina jádra tunelu byla těžena těžkou mechanizací a většinou byla ukládána na dokončenou klenbu tunelu. Vlastní rýhy pro podzemní stěny byly těženy náběrovým způsobem, pod pažicím roztokem Argipol P. Pro zahloubení rýh na projektovanou hloubku 10–11 m bylo nutno v mnoha lamelách tvrdou rulovou horninu rozpojit vyhloubením vrtů Ø 140–170 mm. Problémy při těžbě rýh pro podzemní stěny činily nesoudržné zvětraliny, uložené na ložných spárách ukloněných do tunelu, po kterých vyjížděly do vytěžené rýhy. Vznikaly tak kaverny, které musely být sanovány. Při konečné úpravě byly lícové plochy podzemních stěn opracovány frézou.

Výměry

Podzemní stěny: 5500 m2, tj. 4675 m3 betonu,
Výztuž do armokošů: 94 t,
Stříkaný beton SB 25: 437 m3,
Výztuž závitovaná pro napojení klenby: 116 t,
Tyčové horninové kotvy: 658 m,
Trny – hřebíky: 4222 m,
Čerpání vody za rubem podz. stěn: 9240.

Zákazník

ŽS Brno, a. s., Burešova 17, Brno

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4

Cena

Rok

67,4 mil. Kč 7/2002–6/2003  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Podzemní stěny

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">