Zakládání staveb, a. s. - Tunel Třebovice na trati ČD v úseku Krasíkov Česká Třebová class=" view- no-layout no-task ltr">

Tunel Třebovice na trati ČD v úseku Krasíkov Česká Třebová


Tunel Třebovice na trati ČD v úseku Krasíkov Česká Třebová

V rámci optimalizace traťového úseku Krasíkov–Česká Třebová byl navržen a realizován tunel Třebovice, který řeší křížení trati se silnicí I/14 a původní trasou železnice, resp. původním tunelem. Tunel dlouhý 95 m s nadložím o mocnosti 0,6–2,3 m je situován v neogenních, vysoce plastických jílech, které po nasycení vodou vyvozují na stěny tunelu velké tlaky. Proto byly jako stěny tunelu navrženy podzemní stěny o tl. 800 mm a hloubce 24 m, rozepřené v úrovni stropu železobetonovou deskou o tl.1200 mm a pod kolejovým ložem pak železobetonovou deskou o tl. 1000 mm. Těžba horniny z profilu tunelu byla provedena pod rozepřením stropní deskou. Podloží tunelu bylo odvodněno geodrény a hornina v podloží byla stabilizována tryskovou injektáží a povrchově plošným promísením s inertním materiálem, vápnem a cementem. Předportálové zářezy na obou stranách tunelu jsou dlouhé 170 a 80 m a jsou zajištěny podzemními stěnami stejné konstrukce jako v tunelové části, které byly v době výstavby částečně kotveny a částečně rozepřeny trubními rozpěrami. Rozepření pažicích konstrukcí ve dně zářezů je zajištěno stejně jako v tunelu železobetonovou deskou tl. 1000 mm.

Výměry

Podzemní stěny tl. 800 mm: 14 348 m2,
Převrtávané piloty Ø1200 mm: 1203 m,
Horninové kotvy 8pramencové: 84 ks,
Ocelové trubní rozpěry: 44 ks,
Trysková injektáž: 11 804 m,
Geodrény: 1685 m,
Žlb. desky stropu a dna: 7493 m3,
Zaplnění starého tunelu popílkocementem: 5838 m3,
Krystalická hydroizolace: 12 499 m2.

Zákazník

ŽS Brno, a. s., Burešova 17, Brno

Investor

České dráhy, a. s., nábř. Ludvíka Svobody 12, Praha 1

Cena

Rok

271,9 mil. Kč 09/2004–07/2005  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Podzemní stěny

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">