Zakládání staveb, a. s. - Most přes Ždírnické potoky − dálnice D8, stavba D0807/IA, obj. 203 class=" view- no-layout no-task ltr">

Most přes Ždírnické potoky − dálnice D8, stavba D0807/IA, obj. 203


Most přes Ždírnické potoky − dálnice D8, stavba D0807/IA, obj. 203

Součástí dálnice D8 je klíčový objekt mostní estakády SO 203 přes Ždírnické potoky se dvěma paralelními betonovými mosty o 12, resp. 13, polích a celkové délce cca 460 m. Objekt prochází oblastí s velmi komplikovanými geotechnický-mi poměry – jeho první 4 pole se nacházejí v oblasti bývalého hlubinného dolu s částečně řízenými závaly chodeb, zbylá část se nachází nad souvislou, netěženou uhelnou slojí. Návrh náročného hlubinného zakládání mostu na skupinách zatím nejdelších vrtaných pilot (až 40 m) v České republice vycházel jednak z výsledků matematického modelování v daném prostředí, jednak z výsledků zatěžovacích zkoušek mimosysté-mových pilot a ze zkoušky dlouhodobé.

Výměry

Piloty Ø 1200 mm, dl. 20–40 m: 8250 m
2krát statická zatěžovací zkouška na nesyst. pilotách (2x35 m)

Zákazník

SMP CZ, a. s., Evropská 1692/37, Praha 6

Investor

ŘSD ČR, Čerčanská 12, Praha 4

Cena

Rok

95,6 mil. Kč 11/2004–5/2005

 

  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Piloty

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">