Zakládání staveb, a. s. - Oprava mostní galerie v Chotkově ulici v Praze class=" view- no-layout no-task ltr">

Oprava mostní galerie v Chotkově ulici v Praze


Oprava mostní galerie v Chotkově ulici v Praze

Původní konstrukce mostní galerie v Chotkově ulici vykazovala celkovou snižující se schopnost přenášet zatížení vyvolaná dlouhodobým intenzivním silničním a tramvajovým provozem. Pro zajištění stability podloží vozovky a převzetí zemních tlaků byla navržena záporová stěna z vrtaných pilot za rubem mostní galerie. Hlavy zápor (pilot) byly svázány průběžným trámem, který byl následně přikotven trvalými zemními kotvami do skalního masívu letenských vrstev. Spolupůsobení původní nosné konstrukce a galerie s nově vytvořenou stěnou bylo dosaženo sepnutím táhly z vysokopevnostní oceli. Současně byly opraveny a sanovány původní konstrukce galerie.

 

Výměry

Piloty pažicí 750/600 mm, délky 5,5–10,5 m (175 ks): 1292 m,
Kotvy trvalé 3pramencové, dl. 15,5 m (86 ks): 1328 m,
Kotvy trvalé tyčové Dywidag, dl. 2500 mm, (86 ks): 183 m.

 

Zákazník

Prajer, a. s., Rohanský ostrov, Praha 8

 

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

 

Cena

Rok

16 mil. Kč 2004  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Piloty

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">