Zakládání staveb, a. s. - Tramvajová trať Hlubočepy—Barrandov class=" view- no-layout no-task ltr">

Tramvajová trať Hlubočepy—Barrandov


Tramvajová trať Hlubočepy—Barrandov

Nová tramvajová trať dopravně obsluhující Barrandovské sídliště je v délce 688 m vedena v zahloubeném úseku paženém oboustranně podzemními stěnami. V místech dvou zastropených objektů – podjezdů – jsou podzemní stěny tl. 800 mm rozepřeny stropní konstrukcí (nejsou kotvené); pět nezastropených objektů je paženo stěnami tl. 600 mm, kotvenými v jedné úrovni trvalými pramencovými kotvami. Statické zajištění střechy jedné ze zastávek bylo provedeno pomocí pilot a mikropilot.

Výměry

Konstrukční podzemní stěna tl. 60 cm: 5015 m
Konstrukční podzemní stěna tl. 80 cm: 6380 m
Kotvy trvalé 3- a 4pramencové: 2234 m
Kotvy trvalé 6pramencové: 275 m
Zemní práce: 16 323 m
Betonové konstrukce: 1660 m
Železobetonové konstrukce: 125 m
Frézování podzemních stěn a jejich finální úprava: 3826 m
Výplňová injektáž: 2020 m
Mikropiloty 108/16 mm: 975 m
Mikropiloty injektované 70/12 mm: 300 m
Piloty O 1500 mm: 50 m
Ocelové konstrukce – zábradlí

Zákazník

Subterra, a. s., Bezová 1658/1, Praha 4-Braník

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.,
Sokolovská 217/42, Praha 9

Cena

Rok

139,5 mil. Kč 2001-2003  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Podzemní stěny

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">