Zakládání staveb, a. s. - Královopolské tunely VMO v Brně class=" view- no-layout no-task ltr">

Královopolské tunely VMO v Brně


Královopolské tunely VMO v Brně – zajištění stavební jámy pro technologické centrum tunelů

Významnou součástí projektu Královopolských tunelů v Brně je jejich technologické centrum, umístěné převážně pod povrch terénu. Situováno je zhruba do poloviny trasy tunelů a bude sloužit k umístěni technologii řízeni a kontroly provozu tunelů a k odvětráni jejich dopravního prostoru. Pro vybudování technologického centra bylo třeba zhotovit stavební jámu s půdorysnými rozměry cca 61 x 14 a extrémní hloubky téměř 30 m. Pro dočasné pažení jámy byla zvolena technologie monolitických železobetonových podzemních stěn, hloubky až 36 m, rozpíraných v celkem v sedmi výškových úrovních ocelovými rozpěrami a částečně kotvených. Stabilizace dna výkopu a rozepření paty stěn pode dnem výkopu bylo provedeno blokem sloupů tryskové injektáže. Součástí technologického centra je i VZT kanál a VZT štola, které ho spojují s tunelovou troubou II. Pažení jam pro tyto konstrukce bylo provedeno pomocí technologie převrtávaných pilotových stěn.

Výměry

Podzemní betonové armované stěny tl. 800 mm: 5057 m2
Kotvy 6pramencové s dynamometrem: 410 m
Frézování líce podzemních stn: 3530 m2
TI prům. 800 m, dl. vrtu 18 m, stabilizace dna v hloubce
30–34 m: 3657 m
Zemní práce: 23 546 m3

Zákazník

Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Mlýnská 68, Brno

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Brno
a Státní fond dopravní infrastruktury

Cena

Rok

115,4 mil. Kč 2007-2010  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Podzemní stěny,Trysková injektáž

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">