Zakládání staveb, a. s. - Praha hlavní nádraží class=" view- no-layout no-task ltr">

Praha hlavní nádraží


Praha hlavní nádraží – stavební jámy pro výstavbu nových podchodů a nástupišť I. – IV.

Součástí rozsáhlé rekonstrukce budovy hlavního nádraží v Praze byla i výstavba nových podchodů k nástupištím I. až IV., vlastních nástupišť a zavazadlového kolektoru. Pro pažení stavebních jam nových podchodů byla použita technologie záporového pažení, dočasně kotveného pramencovými kotvami. V místech, kde výška haly nádraží neumožňovala práci velkých vrtných souprav, bylo použito pažení mikrozáporové. Provádění prací v prostoru hal hlavního nádraží bylo velmi náročné vzhledem omezenému přístupu strojní techniky, kumulaci prací mnoha dalších stavebních profesí a pevně danému termínu drážní výluky.

Výměry

Záporové a mikrozáporové pažení: 4466 m2
Mikropiloty pro bárky: 401 bm
Kotvy až šestipramencové: 4653 bm
Ocelové převázky a rozpěry: 103,6 t

Zákazník

Metrostav, a. s., a Eurovia CS, a. s

Investor

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Praha1

Cena

Rok

41 mil. Kč 2008  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Dopravní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Kotvy,Vrtané zápory

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">