Zakládání staveb, a. s. - Lučební závody Draslovka Kolín, a. s. class=" view- no-layout no-task ltr">

Lučební závody Draslovka Kolín, a. s.


Lučební závody Draslovka Kolín, a. s., těsnicí podzemní stěna pro zamezení šíření kontaminace z chemického provozu

 

Předmětem díla bylo provedení spojité těsnicí podzemní stěny ze směsi SEKOFIX, která bude bránit volnému proudění kontaminované spodní vody z areálu chemických závodů Draslovka Kolín do okolí. Jednalo se o pozůstatek staré ekologické zátěže z první poloviny minulého století, kdy byl chemický provoz za druhé světové války po bombardování zničen a do půdy uniklo mnoho chemikálií. Po realizaci těsnicí clony bude uzavřená kontaminována voda čerpána 16 vrty a následně filtrována na čističce odpadních vod. Část těsnicí clony byla provedena technologií těžených podzemních stěn a tryskové injektáže po úroveň skalního podloží, resp. se zavázáním do skalního podloží cca 1,0 m. Skalní podloží bylo injektováno vysokotlakou injektáži.


Výměry

Těsnicí podzemní stěna tl. 600 mm, hl. 12 m: 3028 m2
Těsnicí stěna tryskovou injektáží prům. 800 mm: 2496 m2
Horninová injektáž: 4632 m3


Zákazník

Lučební závody Draslovka Kolín, a. s.


Investor

Lučební závody Draslovka Kolín, a. s.

 

Cena

Rok

28,2 mil. Kč bez DPH 2011 – 2012  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Ekologické
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Těsnicí podzemní stěna,Injektáže,Trysková injektáž

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">