Zakládání staveb, a. s. - Chabařovice – sanace sesuvu na severní straně svahů Rabenov class=" view- no-layout no-task ltr">

Chabařovice – sanace sesuvu na severní straně svahů Rabenov


Chabařovice – sanace sesuvu na severní straně svahů Rabenov

Svahy vrchu Rabenov vykazovaly dlouhodobě značné poruchy stability a hrozily sesuvem směrem k plánované rekreační oblasti. Předmětem stavebních prací byla stabilizace sesuvného zemí v linii nejvýznamnějších poruch. Navržen zde byl systém 9 pilotových stěn, v hlavách sepnutých mohutnými žlb. úhlovými stěnami, kotvenými 9pramencovými trvalými kotvami.

Výměry

Piloty prům. 1200 mm, 133 ks: 3578 m
Piloty prům. 600 mm, 32 ks: 432 m
Kotvy trvalé 9pramencové: 3989 m
Žlb. konstrukce (ztužující věnec a opěrná zeď pilotové stěny): 1393 m3
Zemní práce (výkop, stabilizační lavice aj.): 244 003 m3

Zákazník

Palivový kombinát Ústí, s. p., Ústí nad Labem

Investor

Palivový kombinát Ústí, s. p., Ústí nad Labem

Cena

Rok

139,2 mil. Kč 2006-2008 

  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Ekologické
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Piloty,Kotvy

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">