Zakládání staveb, a. s. - Asanace skládky Chabařovice class=" view- no-layout no-task ltr">

Asanace skládky Chabařovice


Asanace skládky Chabařovice

Skládka chemického odpadu Chabařovice o rozloze 41 ha byla jednou z nejnebezpečnějších skládek průmyslových odpadů v České republice. Na její kompletní asanaci se pracemi speciálního zakládání podílela i společnost Zakládání staveb, a. s. Jednalo se především o realizaci podzemních těsnicích stěn a obvodového drénu a dále o sanaci nestabilních míst skládky a dalších důležitých objektů injektážíů.


Výměry

Podzemní těsnicí stěna tl. 600 mm, hloubky 6–11 m, se samotuhnoucí těsnicí výplní SEKOFIX: 14 640 m2
Obvodový drén tl. 800 mm vyplněný štěrkem hloubky 5–10 m ve vzdálenosti 3,5 m od těsnicí stěny: délka 2140 m
Injektážní vrty pro stabilizaci svahů skládky a bránící zároveň vnitřnímu hoření: 17 600 m
Celkový objem spotřebované injekční jílopopílkové směsi: 26 400 m

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8-Libeň


Investor

Fond národního majetku ČR (Nabyvatel: Spolchemie, a. s.,
Revoluční 86, Ústí nad Labem

Cena

Rok

137,6 mil. Kč 2000-2002

   • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Ekologické
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Těsnicí podzemní stěna,Injektáže

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">