Zakládání staveb, a. s. - Palác Národní – zajištění stavební jámy a podchycení historicky cenných objektů class=" view- no-layout no-task ltr">

Palác Národní – zajištění stavební jámy a podchycení historicky cenných objektů


Palác Národní – zajištění stavební jámy a podchycení historicky cenných objektů v centru Prahy

Zajištění hluboké stavební jámy projektu paláce Národní v centru Prahy vyžadovalo otevření stavební jámy s hloubkou přes 14,0 m. Dno se nachází 4,0 m pod úrovní hladiny podzemní vody a cca 2,0 m pod úrovní povrchu skalního podloží. Hlavní část obvodu stavební jámy byla zajištěna pomocí souvislého tělesa tryskové injektáže kotveného ve více úrovních (někde vyztuženého mikropilotami). Na necelé třetině obvodu bylo použito záporové pažení doplněné tryskovou injektáží pod úrovní HPV. Součástí zajištění stavební jámy byla i opatření pro dočasné podchycení památkově chráněných dvorních křídel objektu Mikulandská 7 pomocí ocelové konstrukce a mikropilotových bárek. Soubor opatření a technologií, uplatněných při zapažení hluboké stavební jámy pro palác Národní a při podchycení původních konstrukcí činí z této stavby technicky pozoruhodné dílo.

Výměry

Trysková injektáž (většinou prům. 1500 mm): 2960 m
Ocelové mikropiloty (127x12,5 a 114x10 mm): 1289 m
Kotvy 3 a 4pramecové a tyčové (Dywidag): 3959 m

Zákazník

HINTON, a. s.

Investor

Palác Národní, a. s., (SEBRE, a. s.)

Cena

Rok

51,4 mil. Kč 2012–2015  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Občanské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Mikropiloty,Trysková injektáž

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">