Zakládání staveb, a. s. - Dům na Václavském náměstí č. p. 839/9, Praha 1 class=" view- no-layout no-task ltr">

Dům na Václavském náměstí č. p. 839/9, Praha 1


Dům na Václavském náměstí č. p. 839/9, Praha 1

Při rekonstrukci domu č. p. 839/9 na Václavském náměstí v Praze bylo navrženo odstranit většinu původních konstrukcí, zachována byla jen uliční fasáda, objekt byl v celém půdorysu prohlouben. Technologie speciálního zakládání zde byly využity ve značném rozsahu jednak pro zajištění obvodu vlastní stavební jámy, jednak pro založení budoucí železobetonové konstrukce objektu. Fasáda, severní a východní strana stavební jámy byly zajištěny stěnou ze sloupů tryskové injektáže, vyztužených ocelovými trubkami. Rozepření bylo provedeno ocelovými rozpěrami ve dvou úrovních pomocí mezilehlých ocelových bárek ze čtveřic mikropilot. Východní strana jámy z TI byla kotvená. Sloupy tryskové injektáže byly dále využity pro podepření základové desky v místech umístění budoucích pilířů ocelové konstrukce a v místech umístění dočasné podpěrné konstrukce uliční fasády.

Výměry

Mikropiloty injektované 108/16 mm: 1980 m
Ocelové bárky: 205 t
Trysková injektáž prům. 80 a 120 cm: 1654 m
Mikrozápory 108/16 mm: 694 m
Kotvy: 77 m

Zákazník

Hochtief CZ, a. s., divize Pozemní stavby, Plzeňská 16/3217, Praha 5

Cena

Rok

22.5 mil. Kč bez DPH 2010 – 2011  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Občanské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Mikropiloty,Trysková injektáž

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">