Zakládání staveb, a. s. - Zajištění stavební jámy administrativní budovy Filadelfie v Praze class=" view- no-layout no-task ltr">

Zajištění stavební jámy administrativní budovy Filadelfie v Praze


Zajištění stavební jámy administrativní budovy Filadelfie v Praze

Do oblasti pražského BB Centra přibyla další nová administrativní budova s názvem Filadelfie. Rozsáhlá stavební jáma pro nový objekt měla rozměry 127x68 m a byla zajištěna záporovým pažením, kotveným ve čtyřech úrovních dočasnými pramencovými kotvami. Vzhledem k navrženým 6 podzemním podlažím měla stavební jáma hloubku až 22,5 m, což s sebou neslo mj. i požadavek na zhotovení stěn s minimální odchylkou od svislice.

Výměry

Záporové pažení, 181 ks zápor délky 25 m: 6900 m2
3-, 4-, 6pramencové kotvy dl. 14 a 20 m: 9920 m
Tahové mikropiloty pro zajištění základové desky: 108/16, dl. 9 m, 615 ks: 5535 m
Zemní práce: 156 800 m3

Zákazník

Zakládání Group, a. s., Rohanský ostrov 641, Praha 8 - Karlín

Investor

Passerinvest Group, a. s., Želetavská 1525/1, Praha 4

Cena

Rok

55,1 mil. Kč 2008 – 2009



  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Občanské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Kotvy,Vrtané zápory

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">