Zakládání staveb, a. s. - Rezidence Sacre Coeur v Holečkově ulici v Praze class=" view- no-layout no-task ltr">

Rezidence Sacre Coeur v Holečkově ulici v Praze


Rezidence Sacre Coeur v Holečkově ulici v Praze

Projekt nového bytového komplexu v Praze-Smíchově byl situován přímo nad tubusy Strahovského automobilového tunelu. Právě poloha těchto tubusů byla určující pro návrh pilotového založení. Paty pilot bylo třeba opřít o podloží až pod úrovní základové spáry tunelů a provést separaci dříku pilot od okolní horniny tak, aby piloty plášťovým třením nezatěžovaly konstrukci tunelů. Pilotové založení objektu rezidence bylo později rozšířeno ještě o zajištění malé stavební jámy pažené mikrozáporami.

Výměry

Piloty prům. 600, 900, 1200 mm v délkách 17–30,5 m: 1127 m
MP 108/16 (17-21 m): 284,5 m
Mikrozápory HEB 140 dl. 4, 0–5,5 m: 140 m
Zkoušky integrity pilot

Zákazník

Hochtief CZ, a. s., Plzeňská 16/3217, Praha 5

Investor

SATPO Development, s. r. o., Plzeňská 3217/16, Praha 5

Cena

Rok

14,5 mil. Kč 2007-2008  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Občanské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Piloty,Mikropiloty,Vrtané zápory

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">