Zakládání staveb, a. s. - Rezidence Rozhledna, Antala Staška 30, Praha class=" view- no-layout no-task ltr">

Rezidence Rozhledna, Antala Staška 30, Praha


Rezidence Rozhledna, Antala Staška 30, Praha

Na místě původní výškové budovy v ulici Antala Staška 30 (bývalý Armabeton) byla navržena nová budova s luxusními byty – West Building. Společnost Zakládání staveb, a. s., byla pověřena demolicí původního objektu a zapažením stavební jámy půdorysu cca 24 x 16 m. Použito bylo klasické záporové pažení a stříkané betony. Zápory byly kotveny ve třech úrovních pomocí dočasných 3, 4, 6pramencových kotev. V části stavební jámy, kde nebylo možné použít kotvy, byly instalovány ocelové rozpěry. Během odtěžování stavební jámy byly na jižní straně zastiženy značné přítoky podzemní vody pro jejichž utěsnění byla použita těsnicí clona ze sloupů tryskové injektáže, která přítoky omezila na minimum.

Výměry

Demoliční práce: 20 669 m3
Zápory: 1282 m
Záporové pažení: 1965 m2
Mikrozápory: 153 m
Kotvy dočasné 3, 4, 6pramencové: 2427 m
Trysková injektáž: 539 m
Vrtané piloty 75, 120 cm: 50 m
Stříkané betony: 253 m2
Zemní práce: 16 097 m3

Zákazník a investor

SG West Building, s. r. o., Ke Štvanici 656/3, Praha 8

Cena

Rok

52,8 mil. K 2007  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Občanské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Kotvy,Vrtané zápory

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">