Zakládání staveb, a. s. - Multifunkční areál Centrál v Bratislavě class=" view- no-layout no-task ltr">

Multifunkční areál Centrál v Bratislavě


Multifunkční areál Centrál v Bratislavě

Multifunkční areál Centrál v Bratislavě představuje jednu z největších staveb v centru slovenské metropole v posledním desetiletí. Pro zajištění rozsáhlé a těsněné stavební jámy hloubky až 16,5 m od úrovně terénu byly navrženy a provedeny konstrukční podzemní stěny, kotvené v jedné až dvou úrovních a dimenzované na úroveň hladiny podzemní vody cca –5,65 m pod terénem. Součástí zakázky bylo pilotové založení objektu, přičemž piloty zde tvoří spolu se základovou deskou integrální celek (tzv. deskopilotový základ). Vzhledem k rozsahu pilotového založení bylo na stavbě nutné nasadit až pět vrtných souprav současně.

Výměry

Podzemní konstrukční a těsnicí stěna tl. 800 mm: 9600 m2
Pramencové, převážně dočasné kotvy dl. 15,5–17 m: 9278 m
Základové piloty, Ø 1180 mm, 700 ks: celková délka 8698 m
Základová deska, tl. 500 mm (pod výškovým objektem 1200 mm): 12 150 m3
Stříkané betony: 2150 m2

Zákazník a investor

Immocap Group, a. s., Plynárenská 7, Bratislava

Cena

Rok

14,86 mil. EUR 3/2011 – 11/2011  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Občanské
  • Země : Slovensko
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Piloty,Podzemní stěny

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">