Zakládání staveb, a. s. - Multifunkční objekt Trinity v Bratislavě class=" view- no-layout no-task ltr">

Multifunkční objekt Trinity v Bratislavě


Multifunkční objekt Trinity v Bratislavě

Při zajištění stavební jámy a založení polyfunkčního objektu trinity v bratislavské čtvrti Ružinov bylo nutné použít mnoho technologií speciálního zakládání. Základová spára se zde nachází několik metrů pod úrovní hladiny podzemní vody, což kladlo na pažicí a základové konstrukce vyšší nároky. Stavební jáma byla zapažena nekotvenou štětovou stěnou, zajištěnou zemním klínem, kotvenou štětovou stěnou a kotvenou stěnou ze sloupů tryskové injektáže. Pilotové založení bylo provedeno jednak klasickými paženými pilotami, jednak pilotami CFA. Součástí zakázky bylo i zhotovení základové desky.

Výměry

Štětová stěna vl604: 5430 m2
Trysková injektáž Ø 1400: 760 m
Pramencové kotvy dočasné: 1300 m
Piloty Ø 600, 900, 1200 mm: 4110 m
Základová deska: 7334 m3
Zemní práce: 108 361 m3

Zákazník a investor

Nadlan, a. s., Bottova č. 7, Bratislava, Slovensko

Cena

Rok

6,91 mil. EUR 6/2008 – 8/2009
  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Občanské
  • Země : Slovensko
  • Finanční objem : 100–a více mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Piloty,Piloty CFA,Trysková injektáž

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">