Zakládání staveb, a. s. - Kolektor Centrum I. A zajištění ražby kolektorových domovních přípojek class=" view- no-layout no-task ltr">

Kolektor Centrum I. A zajištění ražby kolektorových domovních přípojek


Kolektor Centrum I. A zajištění ražby kolektorových domovních přípojek a provádění přípojkových vrtů

Po dokončení prací na zajištění kaloty a boků výrubu hlavní větve a vedlejších větví kolektoru Centrum I. A – etapa Vodičkova v délce cca 1250 m realizovala společnost Zakládání staveb, a. s., další etapu prací – zajištění ražených kolektorových domovních přípojek. Stejně jako u hlavní větve kolektoru byly tyto přípojky zajišťovány pomocí subhorizontálních sloupů tryskové injektáže (Ø 600 mm), která v nadloží výrubu vytvořila celistvou obálku. Realizovány byly ve dvou výškových profilech v celé délce úseku ražby (max. 15 m), tedy ne po jednotlivých úsecích. Z dokončených přípojek byly následně hloubeny vlastní přípojkové vrty, které propojují kolektor s jednotlivými objekty a ústí buď na povrchu před jednotlivými objekty, nebo přímo v příslušných sklepních prostorách. Přípojkové vrty byly realizovány jako vystrojené dovrchní vrty Ø 100, 200 nebo 300 mm s max. délkou až 19 m.

Výměry

Domovní přípojky:  
trysková injektáž Ø 600 mm: 2445 m
vrty pro mikropiloty: 98 m
Přípojkové vrty:  
Ø: 100 mm:
Ø: 200 mm:
2231 m
2994 m
Ø: 300 mm:
Ø: 400 mm:
251 m
6 m

 

Zákazník

Sdružení: Subterra, a. s., (Bezová 1658/1, Praha 4),
Metrostav, a. s., (Koželužská 2246, Praha 8)

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

45,42 mil. Kč 2005–2006 

  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Podzemní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Trysková injektáž

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">