Zakládání staveb, a. s. - Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − práce z povrchu class=" view- no-layout no-task ltr">

Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − práce z povrchu


Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − práce z povrchu

Zajištění stávajících objektů v trase raženého kolektoru proti možným účinkům ražby v poklesové kotlině clonou z tryskové injektáže (TI). Svislá clona byla tvořena na sraz umístěnými sloupy TI s prostorem pro umožnění proudění podzemní vody. V místech se zvýšeným nebezpečím poklesů byly sloupy TI vyztuženy ocelovou trubkou. V oblasti, kde se skalní podloží nachází mělce pod povrchem, byla clona provedena ze silnostěnných mikropilot a doplněna vysokotlakou injektáží.

Zapažení kruhového a obdélníkového ostění obslužných šachet v nesoudržných zeminách stěnami z převrtávaných pilot Ø 900 mm. Piloty byly realizovány se vzájemným přesahem, který zajišťuje stabilitu a vodotěsnost konstrukce.

Zapažení kruhového ostění obslužných šachet mikrozáporovým pažením v soudržných, poloskalních a skalních horninách. Použity byly vrtané ocelové zápory (I+H), rozpěrné ocelové rámy a stříkaný beton s výztužnou ocelovou sítí.

Výměry

Trysková injektáž (M2) Ø 240 mm: 264 m
Trysková injektáž (M2) Ø 120 mm: 6369 m
Převrtávané piloty Ø 900 mm, dl. 15 m: 894 m
Vrty pro ocelové zápory dl. 14 m: 896 m

 

Zákazník

Sdružení: Subterra, a. s., (Bezová 1658/1, Praha 4),
Metrostav, a. s., (Koželužská 2246, Praha 8)

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

46,8 mil. Kč 2004–2006  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Podzemní
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Piloty,Trysková injektáž

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">