Oprava vysokotlakých plynovodů DN 500 ve vodní nádrži Nové Mlýny - Zakládání staveb, a. s.

Oprava vysokotlakých plynovodů DN 500 ve vodní nádrži Nové Mlýny


Oprava vysokotlakých plynovodů DN 500 ve vodní nádrži Nové Mlýny

Na plynovodech DN 500 Velké Němčice–Dolní Dunajovice a DN 500 Strachotín–Dolní Dunajovice byly zjištěny závažné závady v úseku, kde potrubí prochází pode dnem vodní nádrže Nové Mlýny II. Bylo tedy třeba provést potřebné opravy, a to vyříznutím a výměnou potrubí v místě vad. V prostředí vodní nádrže se jednalo o náročný, dosud neověřený postup – místa s poruchami plynovodů byla zajištěna štětovými jímkami a pod jejich ochranou opravena. Jímky jsou na kratších stranách v místech průchodu plynovodu navrženy jako dvojité s těsněním sloupy tryskové injek- táže. Veškeré práce včetně vlastní opravy potrubí byly prováděny z pontonových soulodí.

Výměry

Jímky ze štětovnic VL 604: 2123 m2
Těsnění sloupy tryskové injektáže Ø 1200 mm: 180 metrů
Ocelové rozpěrné konstrukce: 32 t
Těžba jímek: 2088 m3
Prohrábka plavebního koridoru: 11 252 m3
Zásypy: 1658 m3

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4-Nusle

Cena

Rok

28,2 mil. Kč bez DPH 2011  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Průmyslové
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1