Zakládání staveb, a. s. - Oprava zdí nábřeží Edvarda Beneše v Praze class=" view- no-layout no-task ltr">

Oprava zdí nábřeží Edvarda Beneše v Praze


Oprava zdí nábřeží Edvarda Beneše v Praze

V rámci komplexní opravy pražských nábřežních zdí byla navržena i celková oprava zdi na nábřeží Edvarda Beneše mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Sanační práce byly rozděleny na dvě etapy. V první etapě byla pata nábřežní zdi na úseku dl. cca 100 m podchycena sloupy tryskové injektáže a osazena kotevními mikropilotami, uchycenými do průběžného vodorovného žlb. trámu. V druhé etapě – na úseku délky asi 440 m – byl v patě zdi zhotoven pouze žlb. trám, zakotvený dvěma řadami kotevních trnů. V obou etapách byla u nábřežní zdi provedena plošná nízkotlaká injektáž jílocementovou směsí. Stavební práce byly prováděny z pracovních ploch uvnitř beraněných štětových jímek, v první etapě z jednoduché jímky, v druhé etapě z dvojité nasazené jímky.

Výměry

Beranění dočasných štětovnic IIIn: 4216 m2
Zemní práce pod hladinou vody: 7457 m3
Injektáž výplňová: 3566 m
Mikropiloty injektované 70/12: 60 m
Trysková injektáž 600 mm: 127 m

Zákazník

Navatyp Co., Revoluční 25/767, Praha 1

Investor

TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1

Cena

Rok

67,2 mil. Kč 2006 - 2007  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 50–100 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2006-2010
  • Nosné technologie : Injektáže,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">