Zakládání staveb, a. s. - Plavební komora Hluboká nad Vltavou class=" view- no-layout no-task ltr">

Plavební komora Hluboká nad Vltavou


Plavební komora Hluboká nad Vltavou

Nová plavební komora u jezu v Hluboké nad Vltavou je součástí II. úseku „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou–Vodní dílo Hněvkovice“. Předmětem prací společnosti Zakládání staveb, a. s., na této stavbě bylo dočasné pažení a těsnění výkopu stavební jámy pro plavební komoru, trvalé pažení horní a dolní rejdy a sanace pravobřežního pilíře jezu a jeho podzákladí. Pro zajištění stavební jámy komory i horní a dolní rejdy byly použity stěny z převrtávaných pilot, podél řeky byla stavební jáma zajištěna pomocí dvojité i jednoduché štětové jímky.

Výměry

Dočasné štětové stěny z prvků VL 604, vč. rozpěrných konstrukcí: 3515 m2
Převrtávané piloty Ø 900 mm: 5215 m
Dočasné kotvy: 1974 m
Trvalé kotvy: 2234 m
Napínání kotev: 4208 m

Zákazník

Sdružení Metrostav, a. s., SMP CZ, a. s.

Investor

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, Praha 1

Cena

Rok

38,4 mil. Kč bez DPH 2011 – 2012  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2011-2015
  • Nosné technologie : Piloty,Kotvy,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">