Zakládání staveb, a. s. - Oprava ledolamů Karlova mostu class=" view- no-layout no-task ltr">

Oprava ledolamů Karlova mostu


Oprava ledolamů Karlova mostu
Po velké povodni v roce 2002 byly ledolamy Karlova mostu vážně poškozeny a byla nutná jejich generální oprava. Ta spočívala v kompletním odstranění záhozu uvnitř i vně ledola-mů, demontáži vrchní stavby starých ledolamů a následném postupném vytahování starých dřevěných pilot a dalších prvků (např. ocelových kolejnic), které po předchozích opravách prováděných v minulosti ve dně zůstaly. Nové dřevěné piloty z červeného dubu byly následně zaberaněny do říčního dna, které bylo rozvolněno předvrty průběžným šnekem. Nové piloty jsou opřeny až o skalní podloží, což se při předcházejících opravách nikdy nepodařilo. Po jejich instalaci následovalo osa-zení celé nové vrchní části ledolamů. Pro historickou kontinuitu byly v koruně ledolamů ponechány některé původní prvky. Součástí dokončovacích prací bylo obnovení zásypu ledolamů lomovým kamenem.

Výměry

Celkem: 7 ks ledolamů,
Odtěžení nánosů: 1990 m3,
Tahání pilot: 238 ks,
Beranění pilot (červený dub): 105 ks,
Doplnění kamenného záhozu do ledolamu: 630 m3,
Vrchní stavba: cca 160 m3 kruhových trámů z červeného dubu.

Zákazník

TSK, Štefánikova 23, Praha 5

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

30,5 mil. Kč 2004–2005  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Piloty,Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">