Zakládání staveb, a. s. - Rekonstrukce velké plavební komory v Roudnici nad Labem class=" view- no-layout no-task ltr">

Rekonstrukce velké plavební komory v Roudnici nad Labem


Rekonstrukce velké plavební komory v Roudnici nad Labem
V rámci rekonstrukce Velké plavební komory Roudnice nad Labem byla v horním a dolním plavebním kanále provedena jímka z jednoduchých rozepřených a dvojitých spřažených štětových stěn. Byla demontována stará svodidla a do předvrtů osazeny nové stojky svodidel. Dále byla do předvrtů osazena nová dalbová stání z ocelových svařenců a rovněž zhotovena stání sportovních plavidel.

Výměry

Štětové stěny: 1117 m2
Kotvy: 263 m
Předvrty pro osazení stojek svodidel: 244 m
Dalbová stání z ocel. svařenců osazených do převrtů: 6 ks

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8-Libeň

Investor

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Cena

Rok

54,3 mil. Kč 2000–2003  • Vyhledávání referencí
  • Typ stavby : Vodohospodářské
  • Země : Česká Republika
  • Finanční objem : 10–50 mil. Kč
  • Termín dokončení : 2001-2005
  • Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1

class="site view- no-layout no-task ">