fbpx

Pažení stavebních jam - Pilotové stěny

Šachta kruhového půdorysu z převrtávané pilotové stěny; tunel Březno

Pilotové stěny představují jednu z nejužívanějších konstrukcí trvalých pažících a konstrukčních stěn, prováděných metodami speciálního zakládání staveb. Pilotové stěny se skládají z vrtaných pilot obyčejně jednotného průměru (d) prováděných v řadě, přičemž podle osové vzdálenosti pilot (a) se dělí na:

» pilotové stěny volně stojící, kde a > d,

» pilotové stěny tangenciální, kde a = d,

» pilotové stěny převrtávané, kde a < d.

 

Volně stojící pilotové stěny se využívají především jako trvalé konstrukční celky, které vytvářejí zárubní zdi, chrání odřezy a zářezy komunikací, případně vytvářejí trvalé svislé stěny u objektů. Nelze je navrhovat jako vodotěsné. Podle své volné výšky bývají kotveny v jedné či v několika úrovních, a to obyčejně přes předsazené železobetonové převázky. Prostor mezi jednotlivými pilotami bývá vhodným způsobem odvodněn a opatřen trvalou konstrukcí - většinou stříkaným betonem s výztužnou sítí, jež může být architektonicky ztvárněn (do kleneb, do roviny apod.). Takto konstruované stěny jsou většinou pohledové, výjimečně se opatřují zavěšenými pohledovými panely.

Pilotová stěna převrtávaná, kotvená v jedné úrovni, stav po ofrézování povrchu, River Park Bratislava, SlovenskoVolně stojící trvalá konstrukce pilotové stěny, kotvené ve dvou úrovních přes železobetonové převázky, portál tunelu Blanka, Praha-Letná

 

Příklady typů pilotových stěn

Příklady typů pilotových stěn
1a) volně stojící - stříkaný beton s výztužnou sítí
1b) tangenciální
1c) převrtávané

 

Převrtávaná pilotová stěna, kotvy v primárních pilotáchTangenciální pilotové stěny se navrhují méně často než volně stojící pilotové stěny. Tvoří trvalé konstrukce mimořádně zatížené, kdy z důvodů statických nelze piloty umístit ve větších osových vzdálenostech. V těchto případech je však možné výhodně situovat kotvy mezi dvojice pilot tak, aby nemusely být navrhovány předsazené převázky. Také tangenciální pilotové stěny nelze považovat za vodotěsné, i když je lze vhodně odvodnit a opatřit povrchem ze stříkaného betonu.

Převrtávané pilotové stěny jsou velmi rozšířeným typem pilotových stěn, neboť nahrazují podzemní stěny monolitické v těch případech, kde nelze z různých důvodů použít jílovou pažící suspenzi. Nejprve se provede určitý počet tzv. primárních pilot z prostého betonu a po částečném zatuhnutí betonu se mezi nimi provádějí piloty sekundární, při jejichž vrtání se převrtá část betonu pilot primárních a dojde tak ke konstrukčnímu spojení obou typů pilot. Sekundární piloty se vyztužují armokoši. Je-li třeba pilotovou stěnu kotvit, využívají se pro tento účel s výhodou primární piloty. Provádění převrtávaných pilotových stěn vyžaduje zřízení kvalitních vodicích šablon a nasazení vysoce výkonných vrtných souprav, které jsou schopny udržet svislost vrtů. Převrtávané pilotové stěny se navrhují i jako konstrukce vodotěsné. Pokud vytvářejí stěny suterénů budov, jsou opatřeny vrstvou stříkaného betonu.