fbpx

Svaz vodního hospodářství ČR

Zvláštní ocenění Svazu vodního hospodářství ČR, z. s., v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2018

Ocenění:

Svaz vodního hospodářství ČR

Období:

2018

Kategorie:

Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod

Stavba:

Vodní dílo Velký rybník, obnova spodních výpustí

Dokumenty: