fbpx
Dvorecký most – tramvajový most přes Vltavu v Praze

Dvorecký most – tramvajový most přes Vltavu v Praze

V současné době probíhají intenzivní práce na výstavbě nového pražského mostu přes Vltavu, který spojí čtvrti Podolí a Zlíchov v jižní části města. Most nese pracovní název Dvorecký.

Hlavní objem prací společnosti Zakládání staveb, a. s., na této zakázce představuje hlubinné založení obou pilířů P4 a P5 v řečišti Vltavy a založení pilíře P3 na levém, zlíchovském břehu. Založení je navrženo na skupinách velkoprůměrových pilot prům. 1200 mm. Kolem těchto základových pilot v řečišti jsou dále navrženy dvě jednoduché rozpírané jímky ze štětovnic stražené do předem realizovaných vrtů prům. 1200 mm v rozteči 900 mm. Po jejich vyčerpání z nich bude následně probíhat výstavba vlastních mostních pilířů.

Pilotové zakládání z vodní hladiny je vysoce náročnou operací, vyžadující koordinovanou činnost mnoha technických specializací. Společnost Zakládání staveb, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na založení této prestižní pražské stavby mj. proto, že má s touto náročnou činností bohaté zkušenosti z tuzemska i ze zahraničí. (např. pilotové založení mol na chorvatském pobřeží nebo založení železniční trati přes Nosickou přehradu u Žiliny.)

Nový most bude sloužit především městské hromadné dopravě, pěším a cyklistům a město vyjde asi na jednu miliardu korun.

 

Údaje o stavbě:

Investor: Magistrát hlavního města Prahy

Architektonické řešení: Ateliér Tubes a ATELIÉR 6  

Zhotovitel: Metrostav TBR, a. s., Firesta, a. s., Strabag, a. s.

Projektant: Pragoprojekt, a. s., Pontex, spol. s r. o.

 

Objemy hlavních prací speciálního zakládání (Zakládání staveb, a. s.):

 

Pilíř P4

Celkem 48 ks pilot dl. 8–12 m, průměr pilot 1200 mm;

Pilíř P5

Celkem 23 ks pilot dl. 5 m, průměr 1200 mm;

Pilíř P3

Celkem 10 ks pilot dl. 14–15 m, průměr 1200 mm.

 

Štětové jímky v řečišti

Pilíř P4

Celkem 178 ks dl. 14 m, štětovnice VL 605;

Pilíř P5

Celkem 202 ks dl. 13 m, štětovnice VL 605;

Opeření P4 + P5: 2068 m štětovnic VL 605