fbpx
Zajištění stavební jámy a založení bytového domu Erbenova

 

 

Zajištění stavební jámy a založení bytového domu Erbenova v Praze 5 je dokončeno

 

V západní části pražského Smíchova ležící pod Strahovským vrchem probíhá v současnosti výstavba luxusního bytového domu Erbenova. Výjimečnost projektu spočívá z velké části právě v umístění stavby ve velice prudkém svahu mezi horní ulicí Mošnovou a dolní ulicí Erbenovou. Společnosti Zakládání Group, a. s., a Zakládání staveb, a. s., zde nyní dokončily svoji více než osmiměsíční činnost na zajištění stavební jámy a založení objektu uložením podkladních betonů pro následnou výstavbu železobetonových konstrukcí.

Návrh bytového domu s celkem 20 byty je zásadně určen vstupními terénními podmínkami. Objekt má celkem devět podlaží, tři nadzemní a šest podzemních, z nichž horní čtyři jsou též obytná s prosklením po svahu k jihu; ve spodních dvou podzemních podlažích je umístěn parking a technické zázemí. Stavební pozemek má přibližně lichoběžníkový protáhlý tvar s nejdelší stranou podél ul. Mošnovy – délka objektu 84 m.

Pro zajištění obvodu stavební jámy byla zvolena technologie mikrozáporového pažení z profilů HEB 140 vkládaných do maloprofilových vrtů vyplněných jílocementem. Vzhledem k hloubce výkopu pod ul. Mošnova až 20,5 m je v této zásadní části stavební jámy mikrozáporová stěna navržena jako dvoustupňová, dočasně kotvená v sedmi úrovních předpínanými pramencovými kotvami přes ocelové, resp. betonové, převázky. Povrch mikrozáporové stěny je v celé ploše opatřen stříkaným betonem.

Návrh i provedení zajištění stavební jámy byly značně složité vlivem geologické skladby (střídání vrstev břidlic a křemenců ve velmi proměnlivém stupni porušení) a komplikovaných prostorových poměrů. Jednotlivé pracovní úrovně pro práci mechanismů speciálního zakládání byly organizovány v odřezech svahu a další omezení přidal zákaz průniku zemních kotev pod některé sousední pozemky či provozovaná kanalizace procházející staveništěm.

Základová deska ve stopě půdorysu 5. PP je podporována krátkými vrtanými velkoprůměrovými pilotami průměru 1,2 m. V prostorech mimo 5. PP, kde založení stavby ustupuje proti svahu na úroveň vyšších podlaží, tj. v místech bez možnosti přístupu těžké pilotářské mechanizace, jsou instalovány mikropiloty tr.108/16. Tyto prvky speciálního zakládání jsou v principu navrženy jako stabilizující proti jednostrannému smykovému zatížení a zatížení klopným momentem ze strany původního svahu pod ulicí Mošnovou.

Deformace pažicí konstrukce a vývoj sil v kotvách byly po dobu výstavby sledovány ve třech profilech instrumentovaných vždy jedním inklinometrem a dynamometry na všech kotvách po výšce příslušného profilu.

V brzké době bude zahájena výstavba monolitických konstrukcí.

Celá stavba bude dokončena v průběhu roku 2022.

 

Hlavní účastníci výstavby:

Investor: Rezidence Erbenova, a.s.

Generální dodavatel: EBM Construct, s.r.o.

Generální projektant: EBM Expert, s.r.o.

Projekt zajištění stavební jámy a založení: Zakládání Group, a.s.

Dodavatel prací speciálního zakládání: Zakládání Group, a.s., a Zakládání staveb, a.s.