fbpx
Metro trasy D – stavební jámy pro doplňkový geologický průzkum úseku ID 1

Metro trasy D – stavební jámy pro doplňkový geologický průzkum úseku ID 1

V loňském roce 2019 byla doplňkovým geologickým průzkumem úseku ID1a zahájena tzv. nultá etapa stavby Metra D. Průzkumné práce se provádějí v nejsložitějším uzlu plánované trasy D na Pankráci. Jejich cílem je zjištění co nejpodrobnějších informací o chování horninového masivu pro správný návrh a provedení budoucích staničních a mezistaničních tunelů metra D v úseku Pankrác – Olbrachtova – Nádraží Krč. Průzkumné práce jsou navrženy ze čtyř míst a jsou umístěny do lokalit budoucích zařízení staveniště pro budování metra D, podle nichž jsou jednotlivá pracoviště pojmenována. Jedná se o staveniště PAD1b, PAD4, VO-OL, OL1, kde byly provedeny stavební jámy, z nichž jsou vedeny průzkumné štoly nebo vrty. Zajištění tří z těchto kruhových jam (PAD4, VO-OL, OL1) realizovala společnost Zakládání staveb, a. s., technologií převrtávaných pilotových stěn včetně mikropilotových deštníků pro zajištění následných ražeb průzkumných tunelů.

 

Stavební jáma – VO-OL


Jáma průzkumného díla na staveništi VO-OL je největší ze šachet pro doplňkový geologický průzkum. Jáma je kruhového průřezu o průměru 21,0 m (osa pilot) a hloubky 36,6 m. Od úrovně terénu do hloubky 26 m je zapažena pomocí 74 ks převrtávaných pilot průměru 1200 mm v osové vzdálenosti 890 mm.
Pod touto úrovní je pažení jámy zajištěno pomocí sekundárních armovaných pilot vrtaných z úrovně terénu až do hloubky 39 m a stříkaného betonu, prováděného mezi pilotami při hloubení jámy. Kruhové pažení jámy je po výšce postupně rozpíráno pomocí hlavového věnce, převázek P1 až P3 a v dolní části šachty pomocí čtvrtkruhových kotvených převázek P4 a P5.

 

(foto: Libor Štěrba pro Zakládání staveb, a. s., a archiv METROPROJEKT Praha, a. s.)

 

Facebook příspěvek aktuality