fbpx
Modernizace železniční tratě v úseku Púchov–Žilina

Modernizace železniční tratě v úseku Púchov–Žilina

Založení železničního mostu přes Nosickou přehradu na Váhu

 

Společnost Zakládání staveb, a. s., realizuje od podzimu roku 2016 až dosud práce speciálního zakládání na stavebním objektu Nového železničního mostu nad Nosickou přehradou. Tento objekt je prováděn v rámci I. etapy Modernizace železniční trati Púchov–Žilina na traťovou rychlost do 160 km/h a leží v úseku Púchov-Považská Bystrica. Na projektu založení mostu se uplatnila široká škála technologií speciálního zakládání. Jednalo se o pilotáž z vodní hladiny na pilířích P3, P4, P5 a z terénu (P6), beranicí a montážní práce na výstavbě přístavních hran, dvojitých štětových jímek umělých ostrovů pro pilíře P3, P4, P5 a poloostrova pro pilíře P6, P7, a těsnicí tryskovou injektáž na 4 základech P3 až P6. Vzhledem k dlouholeté zkušenosti a technologickému vybavení společnosti byly součástí dodávky také poskytnutí a obsluha pontonů na zásypy dvojitých jímek, montážní práce na vodní hladině a různé další manipulační a pomocné práce, které vyžadovaly použití pontonových plošin a remorkérů. Technickou náročností a významem představuje tato stavba jednu z nejdůležitějších zakázek společnosti Zakládání staveb, a. s., v posledním desetiletí.

 

 

00 - Armování pilíře P3, hotový dřík a hlavice P4.

01 - Vznikající železniční most přes Nosickou přehradu, zachycené jsou štětové jímky pro založení pilířů P3, P4, P5 (zleva).

02 - Současně probíhající realizace štětových jímek a pilotového založení.

03 - Pilotové založení pilíře P3 z pontonové plošiny, montáž rozpěrného rámu vnitřní jímky P5.

04 - Pilotové založení pilíře P3 z pontonový plošiny, vlevo dole potrubí pro transport betonu na polystyrénových plovácích.

05 - Dovrtání piloty, čištění paty piloty hrncem s plochým dnem za přítomnosti geologického dozoru.

06 – Jímka P5, rozepření ve 3 úrovních rozpěrnými rámy, probíhá těžba na základovou spáru a bourání přebetonávky hlav 30 ks pilot.

07 - Pohled na dvojitou rozepřenou jímku pro pilíř P4, probíhající zásypy vnějšího obvodu ostrova.

08 - Beranění vnější a vnitřních stěn poloostrova pro pilíře P6 a P7, současně probíhá pilotáž na pilíři P5.

09 - Instalace rozpěrného rámu štětové jímky P5.

10 - Detail jímky P5 během instalace horního rozpěrného rámu.

12 - Realizace tryskové injektáže z masivních nosníků IPE 700 na vnitřní jímce mezi pilotami pilíře P5.

13 - Ukládání těžkého kamenného obsypu kolem ostrovů P5 a P4 z pontonové plošiny se čtyřmi nákladními automobily celkové hmotnosti 160 t.

15 - Postupná výstavba pilířů v jímkách ostrovů P3, P4, P5, částečně odtěžení poloostrov P6, P7

16 - Betonáž mostovky mezi pilíři P5 a P6.

 

 


 

Facebook příspěvek aktuality