fbpx
Úprava ohlaví plavební komory Hořín u Mělníka

Úprava ohlaví plavební komory Hořín u Mělníka


V současnosti je v plném proudu úprava ohlaví plavební komory Hořín u Mělníka na vltavském laterálním kanálu Vraňany–Hořín, na níž se technologiemi speciálního zakládání významným způsobem podílí i společnost Zakládání staveb, a. s. Účelem stavby „Úprava ohlaví plavební komory Hořín“ je dosažení vyšších parametrů vodní cesty (Va)., jež umožní rozvoj a efektivnější využívání vodní cesty pro osobní lodě a pro přepravu nadměrných nákladů v úseku Mělník–Praha. Odstraní se tak dlouhodobě úzké místo na vstupu do vltavské vodní cesty, které v současné době výrazně limituje její celkové využití. Úprava ohlaví PK Hořín probíhá paralelně se stavbou „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ mezi Mělníkem a Prahou, kde jsou mimo jiné rekonstruovány i mosty na laterálním kanálu Vraňany–Hořín.

Úprava ohlaví PK Hořín spočívá ve zvýšení minimální podjezdné výšky pod přemostěním dolního ohlaví ze stávajících cca 2,1 m nad nejvyšší plavební hladinou na 7,0 m a zároveň v rozšíření užitné šířky průjezdného profilu horního a dolního ohlaví z 11,0 m na 12,0 m. Pro zvýšení podjezdné výšky bylo zvoleno technicky atraktivní řešení hydraulicky řízeného zdvíhacího mostního pole, se zachováním současné památkově chráněné kamenné konstrukce.

Pracovníci několika divizí společnosti Zakládání staveb, a. s., na této stavbě realizovali dále uvedené různorodé konstrukce speciálního zakládání: 

Dolní ohlaví:

 • založení zdvihacího mostu na mikropilotách (24 ks),
 • zřízení dvojité těsnicí nasazené štětové jímky pro zatěsnění pracovního prostoru dolního ohlaví,
 • zřízení záporové stěny zajišťující výkop pro schodišťovou zeď,
 • instalace svodidla dolního ohlaví, tvořeného třemi ocelovými trubkami a lávkou.

Úprava dolní rejdy:

 • realizace nové nábřežní zdi na levém břehu, tvořené kotvenou převrtávanou
  pilotovou stěnou délky 142 m, celkem 104 ks pilot.

Úprava horního ohlaví:

 • realizace dvojité těsnicí štětové stěny
  pro zatěsnění pracovního prostoru horního ohlaví plavební komory,
 • provedení trvalé štětové stěny pro nábřežní zeď.

Horní rejda

 • realizace nové konstrukce svodidla pro nájezd do plavební komory z dvojic štětovnic, vodorovného opeření a pochozí lávky.


 

 

Facebook příspěvek aktuality