Vodohospodářské stavby - Zakládání staveb, a. s.
Vodohospodářské stavby
Čerpací stanice na melioračním kanále Biđ–Bosutsko polje na řece Sávě
Čerpací stanice na melioračním kanále Biđ–Bosutsko polje na řece Sávě, km 0,000–0,435, Chorvatsko

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Chorvatsko

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2016-2017

Nosné technologie : Kotvy,Podzemní stěny

Malá vodní elektrárna Štětí
Mala vodní elektrárna Štětí – zajištění stavební jámy a výstavba elektrárny

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 100–a více mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Injektáže,Podzemní stěny,Piloty

Zajištění stavební jámy malé vodní elektrárny v Roudnici nad Labem
Zajištění stavební jámy malé vodní elektrárny v Roudnici nad Labem

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Trysková injektáž,Injektáže,Kotvy,Mikropiloty,Piloty

Malá vodní elektrárna Velký Osek
Malá vodní elektrárna Velký Osek

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Kotvy,Piloty

Plavební komora Hluboká nad Vltavou
Plavební komora Hluboká nad Vltavou

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Kotvy,Piloty

Malá vodní elektrárna Litoměřice
Malá vodní elektrárna Litoměřice

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 100–a více mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Injektáže,Podzemní stěny,Piloty

Plavební komora České Vrbné
Plavební komora České Vrbné na horním toku Vltavy

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění,Kotvy,Piloty

Přeložka vodovodní shybky a úprava plavební úžiny Chvatěruby
Přeložka vodovodní shybky a úprava plavební úžiny Chvatěruby

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 100–a více mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění

Kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše v Praze
Kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše v Praze

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění

Rekonstrukce a dotěsnění hráze vodního kanálu Nová řeka
Rekonstrukce a dotěsnění hráze vodního kanálu Nová řeka

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění

Přístav Mělník – nová ochranná zeď kontejnerového terminálu, 1. bazén
Přístav Mělník – nová ochranná zeď kontejnerového terminálu, 1. bazén

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění,Kotvy

Oprava koryta Čertovky
Oprava koryta Čertovky v ř. km 0,355–0,711, Praha-Kampa

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Vrtané zápory,Trysková injektáž

Oprava zdí nábřeží Edvarda Beneše v Praze
Oprava zdí nábřeží Edvarda Beneše v Praze

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění,Injektáže

Velká oprava Rašínova nábřeží v Praze
Velká oprava Rašínova nábřeží v Praze

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění,Kotvy

Protipovodňová opatření hl. m. Prahy, etapa 0002 - Malá Strana a Kampa, část 11 Říční ulice - Karlův most
Protipovodňová opatření hl. m. Prahy, etapa 0002 - Malá Strana a Kampa, část 11 Říční ..

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Trysková injektáž

PPO hl. m. Prahy - etapa 0003 Karlín−Libeň, Libeňské přístavy
PPO hl. m. Prahy - etapa 0003 Karlín−Libeň, Libeňské přístavy

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění

Vraňany - stavební jímka pro malou vodní elektrárnu
Vraňany - stavební jímka pro malou vodní elektrárnu

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Piloty

Oprava ledolamů Karlova mostu
Oprava ledolamů Karlova mostu

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Piloty

Protipovodňová opatření paláce Žofín na Slovanském ostrově
Protipovodňová opatření paláce Žofín na Slovanském ostrově

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Injektáže,Těsnicí podzemní stěna

Uzávěr Čertovky Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0002: Malá Strana a Kampa, část 21 Karlův most−Čertovka
Uzávěr Čertovky Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0002: Malá Strana a Kampa, ..

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Podzemní stěny

Rekonstrukce velké plavební komory v Českých Kopistech
Rekonstrukce velké plavební komory v Českých Kopistech

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 100–a více mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Trysková injektáž

Sanace havárie druhého jezového pole na vodním díle Střekov
Sanace havárie druhého jezového pole na vodním díle Střekov

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Piloty

Tenká těsnicí podzemní stěna v ochranné hrázi Odra — Ostrava-Nová Ves
Tenká těsnicí podzemní stěna v ochranné hrázi Odra — Ostrava-Nová Ves

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 0–10 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Tenká těsnicí podzemní stěna

Oprava plavební komory v Hoříně u Mělníka
Oprava plavební komory v Hoříně u Mělníka

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 0–10 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Injektáže

Oprava povodňové hráze a uložení plynovodní shybky u Veltrus
Oprava povodňové hráze a uložení plynovodní shybky u Veltrus

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění

Rekonstrukce velké plavební komory v Roudnici nad Labem
Rekonstrukce velké plavební komory v Roudnici nad Labem

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění

Kanalizační shybka pod řekou Labe v Ústí nad Labem
Kanalizační shybka pod řekou Labe v Ústí nad Labem

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 0–10 mil. Kč

Termín dokončení : 1996-2000

Nosné technologie : Beranění

Plynovodní shybka pod řekou Vltavou u Ouholic
Plynovodní shybka pod řekou Vltavou u Ouholic

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 0–10 mil. Kč

Termín dokončení : 1996-2000

Nosné technologie : Beranění

Rekonstrukce jezu v Dobřichovicích na řece Berounce
Rekonstrukce jezu v Dobřichovicích na řece Berounce

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 1996-2000

Nosné technologie : Beranění

Základní údaje

Sídlo společnosti/fakturační adresa

Zakládání staveb, a. s.
Dobronická č.p. 1371
148 26 Praha 4

Příjem el. faktur: faktury@zakladani.cz
Poptávky: zakazka@zakladani.cz

Datová schránka - ID: 44utdij

GDPR Privacy Policy
Logotyp společnosti

Korespondenční adresa

Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 01 Praha 4-Modřany

Tel.: 244 004 111, 244 004 309
E-mail obecný: info@zakladani.cz

 

IČO: 49241567
DIČ: CZ49241567

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2139.

mapa pasiv1