fbpx
Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − ražba hlavní trasy
Práce v podzemí sestávaly především z těchto činností:

Zajištění ražby kaloty a boků výrubu kolektoru v nesoudržných zeminách (písky až hrubé štěrky) obálkou ze sloupů dovrchní tryskové injektáže (TI).

Zajištění ražby kaloty výrubu kolektoru ve skalních a poloskalních horninách pomocí dovrchního mikropilotového roštu. Ten byl tvořen ocelovými mikropilotami se vzájemnou osovou roztečí od 250 do 450 mm. Mikropiloty byly po celé délce injektovány cementovou směsí. Zajištění ražby bylo prováděno po úsecích s maximální délkou sanační obálky ze sloupů TI i mikropilotového roštu do 14,0 m. V nesoudržných jemnozrnných zeminách, kde by použití TI mohlo ohrozit funkci inž. sítí, byla použita chemická injektáž na bázi vodního skla a reaktivu.

Výměry:

Trysková injektáž (M1) Ø 600 mm: 22 738 m
Vrty pro mikropiloty: 20 732 m
Vrty pro chemickou injektáž: 638 m

Zákazník:

Sdružení Subterra, a. s., (Bezová 1658/1, Praha 4), Metrostav, a. s., (Koželužská 2246, Praha 8)

Investor:

Hlavní Město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena:

130,3 mil. Kč

Rok:

2004–2005

Nosné technologie:

Trysková injektáž