fbpx
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze

Negrelliho viadukt v Praze je více nežli 160 let stará spojnice mezi jižními a severními tratěmi v Pražském železničním uzlu. Po Karlově mostě je druhým nejstarším mostem přes Vltavu.  Při komplexní rekonstrukci viaduktu provedené v letech 2017–2020 byla využita rozsáhlá škála technologií speciálního zakládání. Jednalo se především o posílení základů pilířů mostu sloupy tryskové injektáže a sanace dříků a opěr pilířů pomocí nízkotlaké injektáže, včetně pilířů v řečišti Vltavy. Kromě těchto hlavních technologií byly využity např. i technologie mikropilot pro nové založení mostních opěr, technologie beranění pro zřízení štětových jímek kolem sanovaných pilířů v řečišti, práce pod vodní hladinou ad.

Výměry:

Vrty pro TI, MP a MZ: 20 376 m
Trysková injektáž pr. 900 mm: 4165 m
Převrty tryskové injektáže pro osazení výztuže: 3970 m
Injektáž různých typů konstrukcí paženými vrty 160 mm: 1419 m
Mikropiloty základové a sanační (108/16, 133/10): 3310 m
Nasazené dvojité štětové jímky VL604: 554 tun
Nízkotlaká injektáž pilířů spodní stavby: 852 m3
Vrty a osazení výztuže pr. 25 a 32 mm: 28,2 m2
Betonová deska pod vodní hladinou: 12 100 m

-

Zákazník:

Hochtief CZ

Investor:

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Cena:

139 116 444 bez DPH

Rok:

07/2017–03/2020

Nosné technologie:

MikropilotyInjektážeTrysková injektážBeranění